Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian

 •   25/12/2019 07:50:00
 •   Đã xem: 1355
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương, Bài 20: Tổng kết giới từ chỉ thời gian

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày | 1800 câu giao tiếp tiếng Đức

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày | 1800 câu giao tiếp tiếng Đức

 •   25/12/2019 07:37:00
 •   Đã xem: 1785
 •   Phản hồi: 0

100 bài hội thoại tiếng Đức thông dụng sử dụng hằng ngày, 1800 câu giao tiếp tiếng Đức

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 19: Khi nào dùng Dativ?

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 19: Khi nào dùng Dativ?

 •   25/12/2019 07:30:00
 •   Đã xem: 1176
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương, Bài 19: Khi nào dùng Dativ?

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 18: 9 Giới từ Akkusativ và Dativ

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 18: 9 Giới từ Akkusativ và Dativ

 •   25/12/2019 07:25:00
 •   Đã xem: 1145
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương,Bài 18,9 Giới từ Akkusativ, Dativ

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 17: Quá khứ Perfekt

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 17: Quá khứ Perfekt

 •   25/12/2019 07:13:00
 •   Đã xem: 1057
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương,Bài 17: Quá khứ Perfekt

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 16: Động từ tách - Trennbare Verben

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 16: Động từ tách - Trennbare Verben

 •   25/12/2019 07:02:00
 •   Đã xem: 861
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương,Bài 16: Động từ tách,Trennbare Verben

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 15: Bạn thích ăn món gì?

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 15: Bạn thích ăn món gì?

 •   21/12/2019 14:54:00
 •   Đã xem: 1122
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 15: Bạn thích ăn món gì?

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 14: Hẹn hò cuối tuần thôi …

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 14: Hẹn hò cuối tuần thôi …

 •   21/12/2019 14:41:00
 •   Đã xem: 977
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 14: Hẹn hò cuối tuần thôi

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 13 - Đi đâu cuối tuần?

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 13 - Đi đâu cuối tuần?

 •   21/12/2019 14:36:00
 •   Đã xem: 813
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 13 - Đi đâu cuối tuần?

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 12: Uhrzeit – Thời gian

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 12: Uhrzeit – Thời gian

 •   21/12/2019 14:31:00
 •   Đã xem: 862
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 12: Uhrzeit – Thời gian

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh - Freizeit

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh - Freizeit

 •   21/12/2019 14:24:00
 •   Đã xem: 970
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 11: Thời gian rảnh - Freizeit

Học tiếng Đức online tại đây:https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

 •   20/12/2019 15:29:00
 •   Đã xem: 934
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 10: Phân biệt Nominativ và Akkusativ

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 9: Mạo từ ở Nominativ

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 9: Mạo từ ở Nominativ

 •   20/12/2019 15:20:00
 •   Đã xem: 851
 •   Phản hồi: 0
+ Trong bài 9, mình nói rõ hơn khi nào các bạn sử dụng mạo từ xác định, mạo từ không xác định và mạo từ phủ định (ở Nominativ), với các ví dụ trực quan để các bạn hiểu rõ cách dùng các mạo từ này.

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 8: Trong cửa hàng nội thất

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 8: Trong cửa hàng nội thất

 •   20/12/2019 15:11:00
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0
+ Bài 8: Từ vựng chủ đề nội thất, tính từ, một số mẫu câu để thực hành từ vựng, phân biệt Nominativ và Akkusativ theo ngữ cảnh của chủ đề.

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 7: Verwandtschaft - Họ hàng, người thân trong gia đình

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 7: Verwandtschaft - Họ hàng, người thân trong gia đình

 •   20/12/2019 15:04:00
 •   Đã xem: 937
 •   Phản hồi: 0

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương-Bài 7: Verwandtschaft - Họ hàng, người thân trong gia đình

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

 

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 6: Persönliche Angaben – Thông tin cá nhân

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 6: Persönliche Angaben – Thông tin cá nhân

 •   20/12/2019 09:34:00
 •   Đã xem: 973
 •   Phản hồi: 0
+ Bài 6: Persönliche Angaben – Thông tin cá nhân
+ Lưu ý: die Adresse (trong video do lỗi đánh máy nên hiện lên chữ der Adresse - đính chính)
+ Trong bài 6, các bạn học các mẫu câu liên quan tới việc hỏi và cung cấp thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, nơi sinh, cách đọc số năm trong tiếng Đức. Bài 6 đặc biệt quan trọng với các bạn cần thi bằng A1 chứng chỉ viện Goethe.

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Từ vựng tiếng Đức về các loại thức ăn

Từ vựng tiếng Đức về các loại thức ăn

 •   20/12/2019 08:33:00
 •   Đã xem: 1361
 •   Phản hồi: 0
??Từ vựng tiếng Đức về các loại thức ăn cơ bản là một chủ đề khá gần gũi với đa số người học??
Hãy học ngay bộ từ vựng này nhé ?
Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần tươi vui???

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 5: Nghề nghiệp

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 5: Nghề nghiệp

 •   20/12/2019 08:21:00
 •   Đã xem: 946
 •   Phản hồi: 0
Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 5: Nghề nghiệp 
+ Bài 5: Mẫu câu hỏi ai đó làm nghề gì, các cách trả lời và các danh từ chỉ nghề nghiệp trong tiếng Đức ở trình độ A1.

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 4: Wie geht´s?– Danke! – Bitte!

Học tiếng Đức cùng cô Thùy Dương - Bài 4: Wie geht´s?– Danke! – Bitte!

 •   20/12/2019 08:10:00
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0
+ Trong bài 4, các bạn học mẫu câu hỏi thăm tình hình/sức khỏe và cách trả lời. Các bạn cũng học những cách nói lời cảm ơn và đáp lại lời cảm ơn trong tiếng Đức.

Học tiếng Đức online tại đây: https://bit.ly/38WKIVi


Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây