Website tạm ngưng hoạt động

Vì lý do kỹ thuật website tạm ngưng hoạt động và chuyển sang tên miền mới https://tinhocthaibinh.xyz/ 

Thành thật xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này!